Piękno
jest
sztuką

Każdy ma je w sobie —
a my umiemy je wydobyć!