Kardiolog Kraków

Kardiologia to dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób serca oraz układu sercowo-naczyniowego. Sprawdź jakie choroby leczymy w Arte Medicina w Krakowie

Do najczęstszych chorób leczonych przez kardiologa w Arte Medicina należą:

 

 • Nadciśnienie tętnicze krwi 
 • Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) 
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Zawał mięśnia sercowego (zawał serca)
 • Niewydolność serca: ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF; dawniej  niewydolność skurczowa), z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF; dawniej niewydolność rozkurczowa), z łagodnie zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFmrEF) 
 • Zaburzenia rytmu serca czyli arytmie (np. migotanie przedsionków i inne tachyarytmie, bradykardia), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego,
 • Zaburzenia lipidowe: hipercholesterolemia („wysoki zły cholesterol”), hiperlipidemia 
 • Zapalenie mięśnia sercowego
 • Wady zastawek serca: m.in.: niedomykalność zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie zastawki aortalnej (stenoza), wypadanie płatka zastawki mitralnej, wady wrodzone serca
 • Kardiomiopatie:  kardiomiopatia przerostowa, kardiomiopatia rozstrzeniowa, kardiomiopatia restrykcyjna, arytmogenna kardiomiopatia prawej komory 
 • Omdlenia i utraty przytomności 
 • Nadciśnienie płucne 
 • Żylna choroba zakrzepowo -zatorowa 
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Zapalenie osierdzia
 • Anomalie tętnic wieńcowych 
 • Nowotwory (guzy serca) 
 • Choroby naczyń np. tętnic szyjnych, aorty