Konsultacja kardiologiczna

W Arte Medicina w Krakowie kardiolog opiera diagnostykę na szczegółowym wywiadzie lekarskim, badaniu fizykalnym, w tym badaniu wartości ciśnienia tętniczego krwi, tętna, osłuchiwaniu serca czy tętnic szyjnych, badaniu EKG, badaniu echokardiograficznym (echo serca), monitorowaniu EKG metodą Holtera (holter EKG), całodobowym monitorowaniu wartości ciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy, ABPM), RTG klatki piersiowej, badaniu ekg wysiłkowym, tomografii komputerowej tętnic wieńcowych, rezonansie  serca oraz badaniom laboratoryjnym z krwi  m.in. lipidogram czyli profil lipidowy z poszczególnymi frakcjami cholesterolu, morfologia, kreatynina, mocznik, kwas moczowy,  sód, potas, parametry wątrobowe (AST, ALT, bilirubina), glukoza, TSH, CRP, NT-proBNP, troponina, CK-MB, kinaza keratynowa, parametry krzepnięcia.

Po przeprowadzeniu wywiadu i zbadaniu pacjenta, zaznajomieniu się z dostarczoną dokumentacją medyczną oraz po otrzymaniu wyników zleconych badań stawia rozpoznanie i wdraża leczenie farmakologiczne i/lub jeśli są wskazania to kieruje chorego na specjalistyczne badania bądź do szpitala. Podczas konsultacji chory otrzymuje od lekarza informacje na temat postawionego rozpoznania, zalecenia, recepty na leki oraz ewentualne skierowania na dalsze badania czy hospitalizacje. 

W Arte Medicina konsultacji kardiologicznych udzielają lek. Martyna Matoga oraz dr n. med. Krzysztof Bury.

Kiedy należy udać się do kardiologa?

 • Bóle w klatce piersiowej
 • Duszność podczas wysiłku
 • Problemy z oddychaniem, duszność w spoczynku
 • Zadyszka przy niewielkich wysiłkach
 • Uczucie kołatania serca
 • Nieregularne bicie serca
 • Szybkie bicie serca
 • Wolne bicie serca
 • Omdlenia
 • Nagłe utraty przytomności
 • Obrzęki kończyn dolnych
 • Przewlekłe zmęczenie i osłabienie
 • Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi
 • Wysoki zły cholesterol
 • Wady serca w rodzinie
 • Nagłe zgony w rodzinie
 • Osoby chcące bezpiecznie uprawiać aktywność fizyczną