Dr n. med. Krzysztof Bury

Prezes Zarządu, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Właściciel i twórca Arte Medicina. Lekarz i menadżer ochrony zdrowia. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych „Badania kliniczne  metodologia, organizacja, zarządzanie” na tymże wydziale oraz „Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia” na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pełne prawo wykonywania zawodu uzyskał w 2009 roku. Szkolenia specjalizacyjne odbywał w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II i zakończył je uzyskaniem tytułów specjalisty chorób wewnętrznych (2015) oraz specjalisty kardiologa (2019). W 2021 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Swoje kwalifikacje ugruntował w toku wieloletniej praktyki w lecznictwie zarówno zamkniętym, jak i otwartym. Zdobył ponadto doświadczenie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia — jako Dyrektor Medyczny i Członek Zarządu Grupy Scanmed S.A. (w latach 2019–2022), a jednocześnie dyrektor Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni (w latach 2021–2022). Dodatkowo od wielu lat bierze udział w badaniach klinicznych z zakresu kardiologii i diabetologii. Od kwietnia pełni funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.