Lek. Michał Pasiński

Specjalista chirurgii plastycznej, specjalista chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Michał Pasiński jest chirurgiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiadanie dwóch pełnych specjalizacji – z chirurgii plastycznej oraz chirurgii ogólnej umożliwia mu wykonywanie zabiegów operacyjnych w sposób pewny i bezpieczny dla pacjenta. Wykonuje pełny zakres zabiegów z chirurgii plastycznej, a w tym plastykę powiek, uszu oraz nosa, plastykę piersi i powłok brzusznych, korekty blizn oraz zabiegi miejscowe. Od wielu lat zajmuje się również medycyną estetyczną oraz laseroterapią. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Stale pogłębia i aktualizuje swoją wiedzę na stażach, szkoleniach oraz kursach w jednostkach służby zdrowia zarówno publicznych, jak i prywatnych w kraju i zagranicą, w tym w Brazylii, Portugalii i Hiszpanii.
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii plastycznej odbywał w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie, a w zakresie chirurgii plastycznej początkowo na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, a następnie kontynuował zdobywając dalsze doświadczenie i wiedzę na Oddziale Chirurgicznym SP ZOZ MSW w Krakowie. Studia lekarskie ukończył w 2004r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla.